spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe. Viac informácií →

Nové byty v bývalých kasárňach na predaj

Pridané: 1.3.2019

Ponúkame na predaj 2,3 a 4 izbové byty v novostavbe bytového domu Iglovia 3 s celkovou úžitkovou plochou od 55,6 m² do 84,6 m²

Súčasťou je 42 parkovacích miest a 12 garáží.

Vykurovanie je zabezpečené prostredníctvom podlahového kúrenia. V každom byte sa nachádza bytový termostat. Ohrev teplej vody je riešený prioritne pomocou plynových kotlov a pomocou slnečných kolektorov.V bytoch sú plastové izolačné trojsklá, požiarne vstupné dvere.

V prípade záujmu o obhliadku ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0911 308 158

TOP Nehnuteľnosti

Priemyselný areál TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s. v Starej Ľubovni

AREÁL Po stavebnej stránke je objekt vhodný na rôznorodú výrobnú činnosť s dostatočnou plochou na výrobu , skladovanie surovín ako aj hotových výrobkov. K objektu patrí aj administratívna budova. Sú tam kancelárie, zasadačka a sociálne miestnosti pre približne 80 pracovníkov. Objekt je ohradený kovovým plotom zo všetkých strán. Areál je na pozemku veľkom 10 785 m2, z toho je zastavaná plocha 3 356 m2, vo vlastníctve TATRASVIT SVIT-SOCKS, všetko zapísané na LV č. 1382, katastrálne územie Stará Ľubovňa. Do areálu sú privedené inžinierske siete : vodovodná prípojka, plynová prípojka dimenzovaná pre celý areál, zatiaľ využívaná len pre kotolňu na vykurovanie administratívnej časti s možnosťou urobiť viac kotolní pre jednotlivé celky, elektrická prípojka VN 22 kV. Areál má vlasnú trafostanicu označenú na obrázkoch ako „G“ pôvodne dimenzovanú na transformátor 400 kVA, teraz je tam inštalovaný a využívaný vlastný transformátor 250 kVA. V areáli sa nachádza hlavná budova postavená v roku 1989 (kolaudačné rozhodnutie r. 1992) pozostávajúca zo štyroch častí na obrázkoch označených „A“ „B“ „C“ „D“. Časť „A“ je trojpodlažná pôdorysný rozmer má 24x13m a bola určená ako vrátnica, administratívne kancelárie, šatne a sociálne priestory. Tieto priestory sú vykurované vlastnou teplovodnou plynovou kotolňou. Nemá výťah. V prízemí od Levočskej ulice sú priestory urobené ako predajňa viď obrázok 3. Časť „B“ je výrobná hala, ktorá má pôdorysný rozmer 67x16m prehradená na dve časti, o rozmeroch 27x 16 a 40x 16. Výška stropu je 6m. Pred hlavnými dverami haly je nakladacia rampa s prístreškom pre pristavenie nákladných áut. Časť „C“ je čiastočne jednopodlažná, vhodná ako skladový alebo obslužný priestor s pôdorysnými rozmermi 36x 12m a časť je dvojpodlažná s rozmermi 12x 12 m, slúžiaca pôvodne na vzduchotechniku. Časť „D“ je štvorpodlažná s pôdorysnými rozmermi 13x 25m, slúžila ako sklad a teda miestnosti sú takéhoto charakteru. Výška podlaží je 4,4 resp. 3,6m. Je tu nákladný výťah, rampa s možnosťou pristavovania nákladných áut. V objekte „E“ bola pôvodne kotolňa na vykurovací olej určená pre celý areál, teraz je prerobená na skladovanie. Pôdorysné rozmery 13 x 12,25m. Objekt „F“ bol určený ako olejové hospodárstvo pre kotolňu. Pôdorysné rozmery 9,2 x 11,8m. Objekt „G“ je trafostanica pôdorysných rozmerov 6,3 x 8,9m. Objekt „H“ slúži ako garáže, tento objekt je starší ako ostatné, bol postavený v roku 1953. Má pôdorysnú plochu 17,5 x 24,95m. Na obrázku 1 a 2 je pohľad na areál z juhu smerom do mesta. Na obrázku 3 je pohľad z príjazdovej cesty na priestory predajne. Na obrázku 4 je pohľad z juhu na vstupný areál s pohľadom na nakladaciu rampu a s popisom jednotlivých častí. Na obrázkoch 5 a 6 je pohľad zo zadu (zo severu). Na obrázku 5 je štvorpodlažná časť hlavnej budovy a na obrázku 6 je pohľad na bývalú kotolňu. Na obrázkoch 7 a 8 sú pohľady do obidvoch častí hlavnej haly. Na obrázku 9 je zasadačka vo vrchnom poschodí administratívneho celku.

Priemyselný areál TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s. v Starej Ľubovni

  • Predaj,
  • Stará Ľubovňa,
Priemyselný areál Tatrasvit Svit – Socks, a.s. v Spišskej Starej Vsi

Objekt sa nachádza na ulici SNP č. 98. Objekt je vhodný na rôznorodú výrobnú činnosť , má dostatočné plochy na skladovanie, garáže. Priamo v hlavnej budove sú kancelárske priestory a sociálne miestnosti pre približne 200 pracovníkov. Objekt je ohradený drôteným oplotením. V areáli je aj objekt ubytovne, ktorá má 56 izieb, na AREÁL Areál je na pozemku veľkom 29 803 m2, z toho sú zastavané plochy 5 567 m2. Do areálu sú privedené inžinierske siete: vodovodná prípojka plynová prípojka elektrická prípojka VN 22kV. Areál má vlastnú trafostanicu na obrázkoch oznčenú „H“ A. Výrobná budova (na obrázkoch označená „A“) Je dvojpodlažný nepodpivničený objekt. Objekt bol postavený v roku 1976. Má rozmery 61,5m x 55m. Priestorové riešenie podlaží je znázornené na prílohe 1.a2. Rozostup nosných stĺpov v prízemí je 9 x 9m, rozostup stĺpov na poschodí je 18 x 18 m, výška podlaží je 5,1 m. V objekte je výťah. Pohľad do jednotlivých častí výrobnej haly je na obrázkoch 5. a 6. Zo zadnej strany objektu je rampa na nakladanie áut znázornená na obrázku 3. V objekte je novovybudovaná plynová kotolňa, znázornená na obr. 4 B. Bývalá kotolňa (na obrázkoch označená „B“) Je jednopodlažný nepodpivničený objekt o rozmeroch 36,6m x 12,4 m výšky 6m na obrázkoch označený „B“. Technológia kotolne na olej bola odstránená. Objekt bol daný do uživania v r. 1976. je napojený na vodu, kanalizáciu, elektrinu a je tam WC, a sú tu zboku tri garáže. C. Bývalý sklad olejov pre kotolňu Teraz zostali už len základy. D. Garáž (na obrázkoch označená „D“) Je prízemný nepodpivničený objekt o rozmeroch 17,5 x 10,65 m výšky 3,8 m. Sú tu 4 garáže, kancelária a sociálne priestory. E. Ubytovňa ( na obrázkoch označovaná ako „E“) Je dvojpodlažná nepodpivničená budova typ A 16, ktorý má 56 izieb, situačný výkres je na prílohe č.3. Postavená bola v r. 1980. F. Pôvodne rodinný dom postavený vroku 1938 bol využívaný ako archív G. Sklad pre kartóny Je jednopodlažný nepodpivničený objekt rozmerov 17,7 x 8,85m postavený v r 1995. H. Trafostanica (označená „H“) CH. Bývalá hospodárska budova

Priemyselný areál Tatrasvit Svit – Socks, a.s. v Spišskej Starej Vsi

  • Predaj,
  • Spišská Stará Ves,