spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe. Viac informácií →

Spišská Nová Ves

Pridané: 24.5.2018

TOP Nehnuteľnosti

Priemyselný areál TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s. v Starej Ľubovni

AREÁL Po stavebnej stránke je objekt vhodný na rôznorodú výrobnú činnosť s dostatočnou plochou na výrobu , skladovanie surovín ako aj hotových výrobkov. K objektu patrí aj administratívna budova. Sú tam kancelárie, zasadačka a sociálne miestnosti pre približne 80 pracovníkov. Objekt je ohradený kovovým plotom zo všetkých strán. Areál je na pozemku veľkom 10 785 m2, z toho je zastavaná plocha 3 356 m2, vo vlastníctve TATRASVIT SVIT-SOCKS, všetko zapísané na LV č. 1382, katastrálne územie Stará Ľubovňa. Do areálu sú privedené inžinierske siete : vodovodná prípojka, plynová prípojka dimenzovaná pre celý areál, zatiaľ využívaná len pre kotolňu na vykurovanie administratívnej časti s možnosťou urobiť viac kotolní pre jednotlivé celky, elektrická prípojka VN 22 kV. Areál má vlasnú trafostanicu označenú na obrázkoch ako „G“ pôvodne dimenzovanú na transformátor 400 kVA, teraz je tam inštalovaný a využívaný vlastný transformátor 250 kVA. V areáli sa nachádza hlavná budova postavená v roku 1989 (kolaudačné rozhodnutie r. 1992) pozostávajúca zo štyroch častí na obrázkoch označených „A“ „B“ „C“ „D“. Časť „A“ je trojpodlažná pôdorysný rozmer má 24x13m a bola určená ako vrátnica, administratívne kancelárie, šatne a sociálne priestory. Tieto priestory sú vykurované vlastnou teplovodnou plynovou kotolňou. Nemá výťah. V prízemí od Levočskej ulice sú priestory urobené ako predajňa viď obrázok 3. Časť „B“ je výrobná hala, ktorá má pôdorysný rozmer 67x16m prehradená na dve časti, o rozmeroch 27x 16 a 40x 16. Výška stropu je 6m. Pred hlavnými dverami haly je nakladacia rampa s prístreškom pre pristavenie nákladných áut. Časť „C“ je čiastočne jednopodlažná, vhodná ako skladový alebo obslužný priestor s pôdorysnými rozmermi 36x 12m a časť je dvojpodlažná s rozmermi 12x 12 m, slúžiaca pôvodne na vzduchotechniku. Časť „D“ je štvorpodlažná s pôdorysnými rozmermi 13x 25m, slúžila ako sklad a teda miestnosti sú takéhoto charakteru. Výška podlaží je 4,4 resp. 3,6m. Je tu nákladný výťah, rampa s možnosťou pristavovania nákladných áut. V objekte „E“ bola pôvodne kotolňa na vykurovací olej určená pre celý areál, teraz je prerobená na skladovanie. Pôdorysné rozmery 13 x 12,25m. Objekt „F“ bol určený ako olejové hospodárstvo pre kotolňu. Pôdorysné rozmery 9,2 x 11,8m. Objekt „G“ je trafostanica pôdorysných rozmerov 6,3 x 8,9m. Objekt „H“ slúži ako garáže, tento objekt je starší ako ostatné, bol postavený v roku 1953. Má pôdorysnú plochu 17,5 x 24,95m. Na obrázku 1 a 2 je pohľad na areál z juhu smerom do mesta. Na obrázku 3 je pohľad z príjazdovej cesty na priestory predajne. Na obrázku 4 je pohľad z juhu na vstupný areál s pohľadom na nakladaciu rampu a s popisom jednotlivých častí. Na obrázkoch 5 a 6 je pohľad zo zadu (zo severu). Na obrázku 5 je štvorpodlažná časť hlavnej budovy a na obrázku 6 je pohľad na bývalú kotolňu. Na obrázkoch 7 a 8 sú pohľady do obidvoch častí hlavnej haly. Na obrázku 9 je zasadačka vo vrchnom poschodí administratívneho celku.

Priemyselný areál TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s. v Starej Ľubovni

  • Predaj,
  • Stará Ľubovňa,